Danmarks Breve

BREV TIL: Niels Wilhelm Gade FRA: Peter Arnold Heise (1864-02-19)

Sorø, den 19de Februar 1864.

Kjære Gade!

Tak fordi De syntes om „Genoveva“, men allermeest Tak, fordi De skrev til mig, det lyser op som en Solstraale, naar jeg hører Noget fra Dem, og man kan da trænge til alt Lys i disse mørke Tider. — Jeg haaber at komme ind og høre paa Elverskud. Jeg har Partituren til den og skal kigge godt deri iforveien. Jeg glæder mig blandt Andet til Indledningen til anden Deel med Hornet og Violinerne paa G.-Strængen, det er baade for Øret en reen s. 303 Vellyst at høre paa og for Phantasien det livagtigste Billede af en rigtig luun Sommernat. Det er nu længe siden, jeg har hørt det.

Med Instrumenterne gaaer det saa jevnt frem naar jeg blot havde mere samlet Tid. Og saa de forbistrede Aviser i denne Tid, som ikke blot tage megen Tid op at læse, men ogsaa gjerne betage En Lysten til strax at vende tilbage til fredelige Kunster. Det er nok sandt, at vi staae ikke værre end i 1849, men naar Sligt gjentager sig, kan det neppe ende som sidst, det maa blive enten værre eller bedre, men Udsigterne ere da ikke synderlig til det Sidste.

Lev vel saalænge! Hils Deres Hustru og Dem selv meget fra min Hustru og

Deres hengivne
P. HEISE.

Hr. Professor Gade.