Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Arnold Heise FRA: Niels Wilhelm Gade (1865?)

Til Komponisten Peter Heise.
Torsdag (1865?).

Kjære Ven!

Ja, jeg har igrunden heller ikke noget at skrive om. Jeg kan imidlertid meddele Dem, — dog ikke for at ærgre Dem — at vi sidstleden havde en Concert i Musikforeningen, som i alle Henseender s. 304 var særdeles god, og jeg havde givet et Par Mark, til at De havde været der. Naa! see nu at blive snart færdig med Sorø og Paris, at De kan komme til Ro i Kjøbenhavn; jeg længes efter at faa fat i Dem, jeg trænger meget til at have en varm Musiknatur i Nærheden.

Hils fra mig og Mine.

Deres
N. W. G.

Tak for de prægtige Sange „Imellem Sivene“ !