Danmarks Breve

BREV TIL: Niels Wilhelm Gade FRA: Peter Arnold Heise (1866-04-25)

Onsdag Aften, 25de April 1866.

Kjære Gade!

Da jeg ikke kunde komme til Dem idag og jeg heller ikke kan komme imorgen, vil jeg dog skynde mig at takke Dem for „Korsfarerne“ idetmindste skriftlig med et Par Ord. Jeg betragter det altid som en Fest, naar De har gjort noget Nyt, og især naar det er et Stykke som „Korsfarerne“. Det er deiligt altsammen; mine Yndlingspartier er det første Chor, Slutningen af første Deel, ogsaa Korsriddersangen, hele anden Deel, Pilgrimmenes Tog, Jerusalem og Choret „Skjænk os Fred“. Aldeles vidunderlig deiligt er Qvindernes „Jerusalem“, medens Peter Eremit synger „O hellig, hellig er den Jord“.

s. 305 Det lille Træk kalder En det hele Billede af Skaren for Øie, som den staaer med foldede Hænder ved Synet af den hellige Stad. Men der er Meget af den Slags, og jeg vil ikke skrive „Anmeldelse“, men blot af mit ganske Hjerte takke Dem derfor. De er nu den Eneste paa denne Klode, der kan gjøre noget Sligt endnu. Efter Dem maa der ventes, maaske lange Tider paa den, „der da kommen sollte“, hvormed rigtignok Wagner er blevet betegnet, hvad da ogsaa passer i negativ Henseende. — Nu vilde jeg blot ønske, at jeg engang med det Første maatte faae Lov til at see i Ro og Mag Partituren igjennem til „Korsfarerne“.

Ja, saa vil jeg sige Dem God Nat og Tak for igaar!

Deres hengivne
P. HEISE.