Danmarks Breve

BREV TIL: Albert Rubenson FRA: Niels Wilhelm Gade (1872?-04-20)

Til Direktør Rubenson.
Kjøbenhavn 20/4.

Kjære Rubenson!

Tak for Deres Brev, det glæder mig, at De vil interessere Dem for Rée. De maa naturligviis benytte Dem af mine Udtalelser om ham, saameget De ønsker.

Venlig Hilsen fra min Hustru og Børn.

Forbindtligst Deres
N. W. GADE.