Danmarks Breve

BREV TIL: Niels Wilhelm Gade FRA: Bruun Juul Fog (1877-02-27)

Den 27de Februar 1877.

Kjære Hr. Professor!

De er en deilig Mand. Muserne have kysset Dem paa Vuggen. Jeg er, som De veed og som Ingen føler med dybere Smerte end jeg selv, umusikalsk. Dog har jeg ogsaa været i Arcadien, dog hører jeg ikke til dem, hvem Shakespeare skildrer som dem, der ikke have Musik i dem selv, hvis Sjæl ikke er bevæget ved søde Toners Sangstemme, hvis Aands Bevægelser ere tunge som Natten, og hvis Tilbøjeligheder ere mørke som Erebus. Det følte jeg med Tak til Gud og Dem, da jeg for faa, kun for hastigt svundne Øieblikke siden hørte Deres „Korsfarere“. Jeg var begeistret til Daad, bedaaret af Lyst, angergiven i Vee, jublende foran Jerusalems Porte. Tak for det og tak for alt Godt. Tak for at jeg tør kalde mig

Deres hjerteligt hengivne
B. J. FOG.

Hr. Professor Gade.