Danmarks Breve

BREV TIL: Albert Rubenson FRA: Niels Wilhelm Gade (1875-09-28)

Til Rubenson.
Kjøbenhavn den 28 September 1875.

Kjære Ven Rubenson!

Jeg har ventet og ventet og staar endnu forventende og med spændt Dommerværdighe * ) — for endelig at udtale mit vægtige „Maa trykkes“, — men nu kan jeg snart ikke længere holde denne værdige Stilling ud, idet nemlig corpus delicti ikke er tilstede. Med andre Ord: jeg har ikke endnu faaet noget tilsendt fra Rietz i Dresden. — — — —

Vi havde haabet at see Dem hernede i Sommer: men Forretninger gaar jo for alt. — Dog er det mig en inderlig Glæde at vide Dem saa optagen af Deres Virksomhed, som vist vil bringe Dem selv og den Institution, for hvilken De virker, glædelige og gavnlige Resultater.

Deres
NIELS W. GADE.