Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Richardt FRA: Niels Wilhelm Gade (1877-01-24)

Til Pastor Chr. Richardt.
Kjøbenhavn 24/1 1877.

Kjære Richardt!

Glædeligt Nytaar! — Har De ikke Lyst til at glæde mig i det nye Aar med at skrive mig en Text til et Concertstykke? De veed jo, at jeg for længere Tid tilbage begyndte at componere en Operatext: „Judith“; jeg har opgivet denne Plan, dog er dette Stof mig saa inderlig kjært, at jeg ikke kan lade det fare. Jeg har derfor isinde at behandle det i en anden Form, nemlig som Concertstykke, i Lighed med mine tidligere dramatiske Compositioner. Jeg har læst Deres Digt igjen, og s. 321 glædet mig derved, men det er Synd at benytte Dele deraf, som jo maatte ændres og omarbeides, derfor skriver jeg nu til Dem for at høre Deres Mening, — om De skulde have Lyst til at skrive en ny Text „Judith“ til mig. — Lad mig ved et Par Linier faa at vide, om De har Lyst og Tid til et saadant Arbeide; ifald De vil, hvorved De meget vil glæde mig, skal jeg sende Dem et Udkast til Planen for Anlæget, saaledes som jeg tænker mig den.

Deres hengivne
NIELS W. GADE.