Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Richardt FRA: Niels Wilhelm Gade (1878-08-06)

Til Chr. Richardt.
Hobro, den 6te August 1878.

Kjære Richardt!

— — — Som De seer, er jeg endnu i Hobro og bliver der til midt i næste Uge, jeg antager, at jeg reiser herfra den 14de August. — Det vilde glæde mig, om De kan sende mig noget af Deres Text inden den Tid hertil Hobro; jeg har faaet Lyst til at tage fat paa vor Festmusik, medens Solen skinner saa lifligt. Gid der maa komme noget af denne Liflighed ind i Musiken! — Tak for de stille og behagelige Dage, jeg tilbragte i Deres venlige og hyggelige Hjem. Tak ogsaa Deres Hustru fra mig. Det glædede mig ret at lære hende at kjende. Hils ogsaa Børnene fra den fremmede Mand. — — — Jeg har i de sidste Dage været i Besøg paa en gammel Gaard: Nørlund, som er bygget af Ellen Marsvin — —, der fandt jeg en meget interessant Bog af en Englænder: Lewes, om „Goethes Liv og Skrifter“, som jeg vil anbefale Dem at læse ved Leilighed. Det er mærkeligt, at den første betydelige Goetheske Biografie skrives af en Englænder. Men det er en udmærket velskreven Bog i alle Henseender. Den er oversat paa tydsk af Frese. — — —

Min Hustru beder mig hilse Dem og Deres Hjem venligst. Lev vel!

Deres hengivne
NIELS W. GADE.