Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Martin Cornelius Rübner FRA: Niels Wilhelm Gade (1885-10-27)

Til Cornelius Rübner, Hofpianist i
Baden-Baden
.
Kjøbenhavn, den 27de October 1885.

Kjære Rübner!

Tak for de tilsendte Meddelelser, hvoraf jeg seer, at De har liavt Glæde af Deres Hyldingsmusik, s. 326 og hvortil jeg meget lykønsker Dem. Jeg er nu ifærd med at indstudere — til vor første store Concert: 9de Sinfonie af Beethoven. Det er iaar den 50 de Concertsaison i Musikforeningen, og derfor begynder jeg den første Concert med Kuhlau og Weyse (1836) og ender med Højdepunktet for Musikforeningens Virksomhed: Beethovens 9de Sinfonie; — jeg kan desværre ikke faa opført Bachs Matthæus Passion, som jeg helst vilde, da dette Værk, saaledes som jeg har opført det i Slotskirken, er den største Bedrift af Musikforeningens Virksomhed. —

21

Lev vel! hils Papa!

Venligst
NIELS W. GADE.