Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Peter Emilius Hartmann FRA: Niels Wilhelm Gade (1888-05)

Til Professor J. P. E. Hartmann.
Antwerpen, Mai 1888

Kjære Ven!

Modtag en inderlig og varm Hilsen og Lykønskning til den 14. Mai! Det er mig saa fremmed at tænke mig siddende i en Jernbanevogn, langt fra Fædrelandet, istedet for i den hyggelige Familiekreds i Kvæsthusgade; — Hils Deres! Vorherre være med os alle! Han hjelpe de Svage og give dem Sundhed, han føre de Vandrende til Hjemmet.

Deres
N. W. GADE.