Danmarks Breve

Fortegnelse over Gades trykte og ut...

s. 333 Fortegnelse over Gades trykte og utrykte Kompositioner, i kronologisk Orden:

1834. Lebet wohl. Sang.

1886. „O gode Gud, jeg takker Dig“. Koral.

1837. Sange (Digte af Goethe og Pfizer), utrykte.

— 6 danske Sange, utrykte.

— Klaverkompositioner, utrykte.

1838. Sange (Af Oehlenshläger, Holst og Wilster).

— „Kong Valdemars Jagt“. Sang.

1839. Kleine Klaviergeschichte, utrykt.

— Musik til Aladdin, utrykt.

1840. Sonate for Klaver (Udkom omarbejdet 1854). Op. 28.

— Nachklänge von Ossian. Ouverture. Op. 1.

— Dithyrambe, for Klaver, utrykt.

— Fædrelandets Muser, Ballet af Bournonville, utrykt.

1841. Frühlingsblumen, for Klaver. Op. 2 b.

— „Skovsang“, for 4 Mandsstemmer.

— Ouverture til St. Hansaftensspil, utrykt.

— 6 danske Sange (Weyse tilegnede).

1842. Agnete og Havmanden, for Solo og Kor. Op. 3.

— Allegretto grazioso for Klaver.

— Nordiske Tonebilleder, for 4 Hænder, Klaver. Op. 4.

— Symphoni Nr. 1, C-Moll. Op. 5.

— Sonate Nr. 1 for Violin og Klaver. Op. 6.

— Skandinaviske Folkesange, for Klaver.

— Sange (3 Digte af Chr. Winther, „Knud Lavard“ o. a.).

— Napoli. Ballet af Bournonville.

— Sakuntala, for Solo. Damekor og Klaver, utrykt.

1843. Symphoni Nr. 2, E-Dur. Op. 10.

1844. Im Hochland. Ouverture. Op. 7.

s. 334 1845. 9 Lieder im Volkston, für 2 Sopranstimmen mit Piano. Op. 9.

— ,.De vilde Jægere“, for 4 Mandsstemmer.

1845. 6 Gesänge für 4 Männerstimmen. Op. 11.

— Kvintet. Op. 8.

1846. Comala, dramatisk Digt efter Ossian. for Solo, Kor og Orchester. Op. 12.

— 5 Gesänge für Sopran, Alt, Tenor und Bass. Op. 13.

— Ouverture Nr. 3, C-Dur. Op. 14.

— Jægerens Sommerliv, Sange (Digte af H. Hertz), utrykte.

1847. Symphoni Nr. 3, A-Moll. Op. 15.

— Treue Liehe, für 4 Männerstimmen.

— Siegfried og Brunhilde. Operafragment, utrykt.

1848. Octett. Op. 17.

— Mariotta, Opera.

— Reiterlehen, für 4 Männerstimmen. Op. 16.

— Agnete og Havfruerne, for Solo, Kor og Orchester.

— 3 Karakterstykker for Klaver for 4 Hænder. Op. 18.

— Flygtningen af Hauch, Sang. utrykt.

1849. Sonate Nr. 2 for Klaver og Violin. Op. 21.

— 3 Digte af Hauch („Hvorfor svulmer Weichselfloden“).

1850. Aquareller for Klaver. Op. 19.

— Symphoni Nr. 4, B-Dur. Op. 20.

— Albumsblade for Klaver.

— 3 Digte af H. C. Andersen.

— Ein Bergfahrt im Norden., Ouverture.

— Bilder des Orients, Sange. Op. 24.

1851. 3 Tonstücke für die Orgel. Op. 22.

— Strygekvartet, F-Moll, utrykt.

— Capriccio for Klaver, utrykt.

1852. Frühlingsfantasi, Koncertstykke for Soli, Orchester og Klaver. Op. 23.

— Symphoni Nr. 5, D-Moll. Op. 25.

— 3 danske Sange (Af Ingemann og Poul Møller o. a.)

— Koralforspil, utrykt.

— 3 Koraler.

1853. 5 Lieder für Männerchor. Op. 26.

— Novelletter. Trio. Op. 29.

— Des Mädchens Klage, Sang, utrykt.

— Koral med 7 Variationer for Orgel, utrykt.

s. 335 1853. Elverskud, Ballade efter danske Folkesagn, for Soli, Kor og Orchester. Op. 30.

1854. Arabesker for Klaver. Op. 27.

— Et Folkesagn, Ballet af Bournonville.

1855. Folkedanse for Klaver. Op. 31.

1855. Kirkearie for Sopran.

1856. Mindekantate over Fru Anna Nielsen, utrykt.

— 3 Koraler.

1857. Symphoni Nr. 6, G-Moll. Op. 32.

— Idyller for Klaver. Op. 34.

— Fra Skizzebogen, for Klaver.

1858. Frühlingsbotschaft, Koncertstykke for Kor og Orchester. Op. 35.

— Baldur (1ste Del), for Soli. Kor og Orchester, utrykt.

1859. Børnenes Jul, for Klaver. Op. 36.

— Mindekantate over Overhofmarschal Levetzau (komponeret i 3 Dage), utrykt.

— Judith, Operafragment, utrykt.

1860. Albumblatt. Scherzo für das Pianoforte.

— Mindekantate over Skuespiller Nielsen, utrykt.

1861. Hamlet, Ouverture. Op. 37.

— Michel Angelo, Ouverture. Op. 39.

— Die heilige Nacht, Koncertstykke for Solo, Kor og Orchester. Op. 40.

1862. 5 Lieder für Männerchor. Op. 33.

— Fantasistykker for Klaver. Op. 41.

1863. Trio. Op. 42.

— Sextett. Op. 44.

— Holger Danskes Sange.

— 19de December 1863, Digt af Chr. Richardt.

— 5 Gesänge für Männerchor. Op. 38.

1864. Sorgemarsch ved Kong Frederik VII.’s Bisættelse i Roeskilde.

— Fantasistykker for Klaver og Klarinet. Op. 43.

— Symphoni Nr. 7, F-Dur. Op. 45.

1865. Ved Solnedgang, Koncertstykke for Kor og Orchester. Op. 46.

1866. Andante for Orgel, Stryge- og Blæseinstrumenter, utrykt.

— Korsfarerne, dramatisk Digt, for Soli. Kor og Orchester. Op. 50.

1869. Geflon, Ballade, for Solo, Kor og Orchester, utrykt. Op. 54.

s. 336 1869. Kalanus, dramatisk Digt. for Soli. Kor og Orchester. Op. 48.

— Festsang ved Festen i Rosenborg Have.

1871. Aarstidsbilleder, for Soli. Damekor og Klaver. Op. 51.

— Symphoni Nr. 8, H-Moll. Op. 47.

1872. Festmusik ved den nordiske Industriudstillings Aabningsfest.

— Den Bjergtagne, for Solo, Damekor og Orchester, utrykt. Op. 52.

1873. Fantasi for Orgel („Lover den Herre —“).

1874. Novelletter for Strygeinstrumenter. Op. 53.

— Viborg Domkirke, for Mandsstemmer og Orchester.

— Zion, Koncertstykke for Kor. Solo og Orchester. Op. 49.

1876. Aquarel, for Klaver.

— Ouverture i F-Dur, utrykt.

1878. Capriccio for Violin, med Klaveracc. eller Orchester. utrykt.

1879. Festmusik ved Universitetets 400 Aars Fest.

— En Sommerdag paa Landet, 5 Orchesterstykker. Op. 55.

1880. Violinkoncert. Op. 56.

1881. Aquareller, for Klaver. Op. 57.

1882. Psyche, Koncertstykke for Soli. Kor og Orchester. Op. 60.

— Sangertog gjennem Sundet, for Mandskor og Messinginstrumenter.

1883. Festmusik ved det nordiske Kunstnermøde, utrykt.

1884. Holbergiana, Suite for Orchester. Op. 61.

— Ulyssesmarsch, komponeret til Holbergsfesten i det kgl. Theater 1884.

1885. Sonate Nr. 3 for Klaver og Violin. Op. 59.

1886. Novelletter for Strygeorchester. Op. 58,

— Folkedanse for Violin og Klaver. Op. 62.

— Slutningsscene af St. Hansaftensspil, utrykt.

1887. Pastorale for Harmoniorchester, utrykt.

1888. Festmusik ved Kong Christian IX.’s Regjeringsjubilæum, utrykt.

— Strygekvartet, D-Dur. Op. 63.

1889. Der Strom, for Soli. Kor, Orchester og Klaver, utrykt. Op. 64.

1890. „Nordens Folkeaand“, for Mandskor og Blæseinstrumenter. utrykt.

— „Echo de Fredensborg“, for Harmoniorchester, utrykt.

s. 337 Desuden følgende Kompositioner, hvis Tilblivelsesaar ikke bestemt kan angives:

„Rebus“ Op. 2 a., „Scherzino“, „Folkedans“ og „Romance“, „Gebet“ for 4 Stemmer, „Romance“ af Barner, „Fluen“. Digt af Gerson, og følgende utrykte: Ballade for Klaver, Cadence til Mozarts Koncert i Es-Dur for Violin og Viola, Cadence til Beethovens Koncert i C-Moll, „Kong Alfred“, Fragment af et Koncertstykke, en Strygekvartet i E-Moll og en hel Del ufuldendte Kompositioner.