Danmarks Breve

NIELS W. GADE NIELS W. GADE ...

NIELS W. GADE

s. II s. III s. IV

s. V NIELS W. GADE

OPTEGNELSER OG BREVE
UDGIVNE AF
DAGMAR GADE

KØBENHAVN
GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG (F. HEGEL & SØN)
FR. BAGGES BOGTRYKKERI
1892

s. VI

s. VII FORORD

Ved Offentliggjørelsen af denne Samling Breve og disse Optegnelser, har Tanken været, derved at give dem, der interessere sig for Niels W. Gades Personlighed, et Omrids af hans Liv, saa vidt mulig tegnet af hans egen Haand.

Han havde i længere Tid omgaaedes med Tanken om at skrive en Selvbiografi og havde i dette Øjemed foretaget nogle skriftlige Optegnelser, særlig med Hensyn til sin Barndom og første Ungdom. Det var imidlertid kun en ganske ringe Del, der var bleven udarbejdet, da disse „Meddelelser om mit Levned“ blev afbrudte.

Man har derfor ment, gjennem Breve fra ham selv til hans Nærmeste, enkelte Breve til og om s. VIII ham, at kunne — skjøndt stykkevis og mangelfuldt — føre Meddelelserne videre.

Som Tillæg følger enkelte Breve — spredte over et langt Tidsrum — til og fra forskjellige Personligheder.

s. IX INDHOLD

Side

I. Niels W. Gades egen udarbejdede Fremstilling af hans første Barndom 1

II. Meddelelser om hans Barndom og Ungdom efter hans egne Optegnelser og mundtlige Beretninger 8

III. Fra Aarene 1836 til 1848

Breve fra Gade til Mendelssohn, til Gades Forældre. Eduard og Carl Helsted. Breve til Gade fra Mendelssohn, Schumann, danske Venner og Gades Fader. 20

IV. Vinteren 1852 i Leipzig

Uddrag af Sophie Gade f. Hartmanns Breve til J. P. E. Hartmann. 136

V. 1862. Ophold i Paris

Breve fra Gade til hans Hustru Mathilde Gade f. Stæger. 148

VI. 1871. Rejse til Bonn

Breve fra Gade til hans Hustru. 167

VII. 1873. Rejse til Holland

Rreve fra Gade til hans Hustru. 183

VIII. 1876. Rejse til England

Breve fra Gade til hans Hustru. 210

s. X Side

IX. Aarene 1878, 1880 og 1881. Rejser til Hamburg,

Cøln og Düsseldorf

Breve fra Gade til hans Hustru. 251

X. 1882. Sidste Rejse. Til England

Breve fra Gade til hans Hustru. 264

XI. Tillæg

Breve til og fra Forskjellige. 279