Danmarks Breve

BREV TIL: Bernhard Severin Ingemann FRA: Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1822-04-16)

Grundtvig til Ingemann.
Præstø, d. 16. April 1822.

Kjære Ingemann!

Vel er Tiden knap i disse gode Dage; men med et Par Ord maa jeg dog melde, hvad jeg véd er ggsaa for dig en s. 3 glædelig Nyhed: at min Lise i Søndags Morges blev lykkelig forløst med en lille Søn; og hun siger, der er intet Spørgsmaal om, at Ingemann jo i sin Tid smukt holder Ord og staar Fadder, skjønt jeg paaminder hende om, at Digtere er ej at tro. Hun befinder sig, Gud ske Lov! efter Omstændighederne ret vel.

Hils venligst din Kjæreste, med hendes ærværdige Fader, og ihukom venlig

Din
N. F. S. Grundtvig.