Danmarks Breve

BREV TIL: Nikolai Frederik Severin Grundtvig FRA: Bernhard Severin Ingemann (1822-06-25)

Ingemann til Grundtvig.
Kjøbenhavn. d. 25. Juni 1822.

Kjære Ven!

Skjønt jeg jo om faa Dage kan vente at se dig her inde, kan jeg dog ikke opsætte at takke dig og din Kone og hele Familien for de alt for gode Dage, jeg havde i Præstø. Papirer og Bøger har jeg bragt uoppakkede tilbage, og jeg vilde skamme mig mere over min Dovenskab, hvis ikke dine Samtaler og den hele Omgængelse med dig og dine var mig lige saa god Undskyldning for mit far niente som Erstatning for alle de opera, jeg lod urørte. Vi kom her til Byen i god Tid i Løverdags, men jeg traf des værre ikke alt her, som jeg ønskede det. Min Kjæreste laborerer igjen af et gammelt Onde , som jeg i Fjor trode var Følgen af et Fald, men som nu snarere synes at være en Svækkelse i Underlivet; kunde vi kun faa det ganske helbredet, at det ikke i Fremtiden skal have farlige Følger! Hun maa saa meget muligt nyde frisk Luft og styrkende Midler, og det var vel, jeg kom ind, for at se hende til bedste. Hun hilser dig og din Kone paa det venligste.

Schouw 1) var kun halv frisk paa Indrejsen. I Kjøge besaa vi Kirken; der findes et meget godt Maleri, som forestiller s. 4 Gravlæggelsen, strax paa venstre Haand, naar man staar for Orgelet; det skulde du ved Lejlighed dog tage i Betragtning. Det er en Sjældenhed i vore Kirker.

1*

Vanskelig vil du faa Kongen i Tale; man ser ham vel nu kjøre ud, og han taler vel ogsaa med enkelte, men egentlig Avdiens giver han ikke endnu.

Her er intet mærkeligt sket i min Fraværelse. Taubers Udnævnelse staar i Dag i Kollegialtidenden, men om os andre har jeg endnu intet hørt 1) .

Hils den stampeske Familie, men først og sidst din egen! Hils din Kone fra mig, at jeg har en Snes Æg til Drengen, men som jeg ikke kan faa i Brevet!

Tag nu til Takke med dette Sjaskebrev! Naar du kommer selv, kan der blive talt fornuftig. Gud være med dig!

Din hengivneste
Ingemann.