Danmarks Breve

BREV TIL: Nikolai Frederik Severin Grundtvig FRA: Bernhard Severin Ingemann (1837-09-09)

Ingemann til Grundtvig.
Sorø. d. 9de Septbr. 1837.

Kjære Grundtvig!

Med disse Smaasange 1) maa jeg dog gjøre dig en Visit paa Gaasefjer-Benet, med venligst Tak for sidst og Spørgen til, hvad Liv du i Sommer har haft fat i, foruden det, jeg i Sangværket har set Spor af. Jeg véd, du har haft en Sommervilla til din og dines Forfriskelse; og da jeg hørte, du var helt ude paa Landet, ventede jeg dig halvt om halvt i Sorø. Naar du saaledes flyver ud en anden Gang, saa lad, om muligt, ikke Sorø ligge ubesøgt! Tager du endnu i Efter- aaret til Nysø — som Stampe venter — saa glæder du os vel endnu med et Besøg?

Jeg har, med Skam at melde, i Sommer været doven; det dejlige Sommerliv udenfor trak mig ganske til sig, og nu, jeg er kommen ind fra Skoven og Søen, begynder Efteraaret ogsaa at trække mig ud fra Stuen og Bøgerne og Pulten.

Om det ydre Liv er her intet at fortælle, og hvad der saaledes i Stilhed passerer inden i os, véd man ikke ret selv, før man sér det i dets livshistoriske Følger.

Din Ven
B. S. Ingemann.