Danmarks Breve

BREV TIL: Nikolai Frederik Severin Grundtvig FRA: Bernhard Severin Ingemann (1845-12-30)

Ingemann til Grundtvig.
Sorø. d. 30. Decbr. 1845.

Kjære Grundtvig!

Kun et Par Ord i Dag til glædeligt Nyaar og til Anbefaling for en lille Bog, som jeg selv i denne Juletid vilde have bragt dig, men som jeg nu maa bede dig modtage fra mig ved Reitzel. Kun dens halve Indhold er nyt og indbefatter blandt andet mine sælandske Kjøbstedssange. Dersom det kunde lykkes mig paa denne Maade at faa lidt historisk Liv sunget op af Dvale i vore Byer, kunde jeg nu have Lyst til paa en lignende Maade at tage fat paa Jylland og Smaaøerne. De prosaiske Anmærkninger, tror jeg, ere nødvendige, da man ikke tør forudsætte, at Læserne véd eller erindrer, hvad der i saa sammentrængt en Form kun kan hentydes til. Dog, faa slige Sange kun Læsere, men ikke Sangere, kunde jeg have ladet dem være utrykte. Tak for din smukke Julesang i Kirketidendon!

Nu er jeg spændt paa Direktjonens Plan med Sorø, som jeg dog maa antage, man tillader os her at ytre os om. Vil man afskære Eoden og plante Toppen paa det gamle Træ, — gaar i alt Fald Toppen ud.

Lykke og Velsignelse i det nye Aar med kjærlig Hilsen til dig og alle dine og Tak for alle de gamle Aar!

Din hjærteligst hengivne
B. S. Ingemann.