Danmarks Breve

Brevvexling fra J. L. Heibergs Reise til Sverige i Efteraaret 1812

Brevudgiver:
Johan Ludvig Heiberg, 1791-1860
Udgivelsessted:
KjØbenhavn

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Buntzen Gyllembourg-Ehrensvaerd, Thomasine Christine; Gyllembourg (Ehrensvärd), Carl Frederik; (1812-10-02)
Kjøbenhavn , Fredag Formiddag den 2den Oktober 1812 . Min egen Ludvig ! Det første jeg gjør efter min Hjemkomst i vort Huus, der allerede synes mig tomt, er at skrive til Dig. Gyllembourg sagde mig i Vognen at vi kunde skrive til Dig i Dag, saa fik Du Brevet i Morgen i Helsing

BREV TIL: Gyllembourg (Ehrensvärd), Carl Frederik; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1812-10-03)
Helsingborg , den 3die Oktober 1812 Kl. 9 Morgen . I dette Øjeblik kom vi til Helsingborg. Vi laae i Nat i Helsingør. Vejret har været ret godt, og vi have ikke havt mange Vrævlerier. Hos Tuxen Toldinspekteur i Helsingør, Louis Tuxen. har jeg været, han har besørget alting efte

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Gyllembourg (Ehrensvärd), Carl Frederik; (1812-10-06)
Kjöpenh ., den 6te Oct. 1812 . Til Hr. Johan Ludvig Hejberg ! Som jag icke vet, om Du fått det bref, som jag adresserade til Dig på Helsingborg, så vet jag icke, om Du paa detta Post Gontoir hører efter Bref til Taube eller Dig. Jag skrifver dessa Ord, blott för at Du

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Buntzen Gyllembourg-Ehrensvaerd, Thomasine Christine; (1812-10-06)
Kjøbenhavn , den 6te October 1812 . Hvorfor har Du været saa slem lille Ludvig , at ikke skrive os til fra Helsingborg, som Du havde lovet. Jeg er ret i ondt Humeur derover. Baade i Gaar og i Forgaars har jeg hver Gang det ringede, eller jeg har hørt Porten gaae, tænkt at det v

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Weyse, Christoph Ernst Friedrich; (1812-10-06)
Copenhagen d. 6. Octbr. 1812 . Kaum 4 Tage ist der lange Junge fort, und schon sehnt sich und schmachtet alles nach ihm, wie ein neugebornes Kind nach der Amme. In stummen Schmerz versenkt sitzt da der Dompfaf und lässt nicht einen Laut von sich hören. Der Canarienvogel ist vor B

BREV TIL: Buntzen Gyllembourg-Ehrensvaerd, Thomasine Christine; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1812-10-07/1812-10-08)
Strömsberg ved Jönkjöping , den 7de Octbr. 1812 . Kjereste Moder ! I Gaar Eftermiddags ankom vi her til Strömsberg, en lille net Herregaard, ganske nær ved Jönköping, som tilhører Grevinde Taubes Faster, en Præsidentinde Ehrenheim. Vi have paa hele Reisen havt meget

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Weyse, Christoph Ernst Friedrich; (1812-10-09)
Copenhagen d. 9. October 1812 . Ich fühle in mir den stärksten aller Hänge (ein nagelneuer Plural!) aufs neue die epistolarische Lanze wider dich einzulegen; Brummer und Blankensteiner haben mich bewaf- net, das Wetter ist günstig, der Himmel ist grau wie die Zeit, die treue Dame

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Gyllembourg (Ehrensvärd), Carl Frederik; (1812-10-09)
Kjöpenhavn d. 9 Oct. 1812 . Jeg har nu atter skrivet saa meget om Dig, min kjære Ludvig , til Exell. Gr. Gyllenborg, at jeg har næsten ingen Tiid at skrive til Dig. Vi længes efter Brev fra Dig, meere end Du forestiller Dig. Vi ere saa bange, at Du kommet til nogen Ulykke under

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Buntzen Gyllembourg-Ehrensvaerd, Thomasine Christine; (1812-10-09)
Kjøbenhavn d. 9de Oct. 1812 . Kjereste Ludvig ! Jeg beder Dig tusinde Gange om Forladelse for de Utak, Du fik af mig i mit sidste Brev for Din Stiltienhed, men Gud veed, hvor Dit lille Brev fra Helsingborg havde været saa længe paa Vejen. Det kom først i Forgaars Aftes, og gjord

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Weyse, Christoph Ernst Friedrich; (1812-10-11)
Copenhagen d. 11. Octbr. 1812 . Post nubila Phoebus! Nach einer schlaflosen Nacht, und 6 1/2 in der Frühpredigt, Communion und Confirmation verlebten mühseligen Stunden, ergreife ich zur Erholung die jugendliche Schreibfeder (sie ist erst gestern geschnitten), um mit ihr ein weni

BREV TIL: Buntzen Gyllembourg-Ehrensvaerd, Thomasine Christine; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1812-10-12)
Danbyholm ved Nykjöping d. 12te Oktober 1812 Kjereste Moder ! Kan vel nogen være en flittigere Brevskriver end jeg? Hvem skulde troet om en saa uordentlig og uordholdende Person, at han i 4 til 5 Dage skulde skrive to Breve efter hvera

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Buntzen Gyllembourg-Ehrensvaerd, Thomasine Christine; (1812-10-13)
Kjøbenhavn d. 13le Octbr. 1812 . Min egen Ludvig I min kjere Dreng. Dersom Du dog blot vidste, hvor din stakkels Moder længes og ængster sig for Dig! Jeg er ligesaa urimelig, som da G. var syg. I Aftes sad Bruun og jeg aliene her i Dagligstuen, saa faldt der noget need i Kakke

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Gyllembourg (Ehrensvärd), Carl Frederik; (1812-10-13)
Kjøbenhavn d. 13de Oct. 1812 . Om du emottager detta Bref af den, til hvilken det sendes, saa har alt vores Frygt og inquietude Gud ske lov blivit uden all Følge og da blive vi, naar vi faae det at vide, lige saa glade og fornøjede, som vi nu ere urolige. Imorgen vente vi at faae

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Weyse, Christoph Ernst Friedrich; (1812-10-16)
Copenhagen 16. October 1812 . Mein lieber Ludewig ! Si vales, bene est, ego valeo. Das heisst: wenn du dich wohl befindest, desto besser für Dich; ich befinde mich gar nicht sonderlich. Ich bin ganz erbärmlich erkältet und leide an Schnupfen, Kopfweh, Heiserkeit, blöde

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Buntzen Gyllembourg-Ehrensvaerd, Thomasine Christine; (1812-10-19)
Kjøbenhavn den 19de October 1812 . Min bedste Ludvig ! Jeg takker dig saa mange, mange Gange for dit kjere, kjerkomne Brev fra Strømsberg, som vi fik i Aftes. Jeg vilde ønske, du havde kundet see den Glæde, den Fest der blev i hele Huset over denne første Efterretning om dit Vel

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Gyllembourg (Ehrensvärd), Carl Frederik; (1812-10-20)
Kjöpenhamn d. 20. Octbr. 1812 . — — — — Medens vi nu tænke saa saare meget paa Dig, saa tænk ogsaa lidet paa os. I Almindelighed smigrer jeg mig vel dermed at Du gjør det. — Men jeg ønsker at Du vil ogsaa noget particulairt gjøre det før hvad an gaaer min Samling. Den hilser og r

BREV TIL: Buntzen Gyllembourg-Ehrensvaerd, Thomasine Christine; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1812-10-20)
Stockholm d. 20de October 1812 . Kjereste Moder ! Just nu, som jeg vilde sætte mig til at skrive fik jeg en Pakke Breve fra Grev Gyllenborg, hvor jeg forefandt Brev fra Dig, Gyllembourg, Bolette og Weyse. Skjænd ikke paa mig, fordi mit Brev fra Helsingborg var alt for

BREV TIL: Buntzen Gyllembourg-Ehrensvaerd, Thomasine Christine; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1812-10-21)
Stockholm d. 21de Oktb. 1812 . Endelig, kjereste Moder ! faaer jeg Tid til at hvile mig et Øieblik for at underholde mig med Dig og mine øvrige kjøbenhavnske Venner. Man har saa travlt, naar man kommer paa et fremmed Sted, at man neppe kan faae Tid til nogen Ting, end ikke det k

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Buntzen Gyllembourg-Ehrensvaerd, Thomasine Christine; (1812-10-22/1812-10-23)
Kjøbenhavn d. 22de Octb. 1812 . Gud være evig lovet at du er i Stockholm! min egen, kjere Ludvig ! en tung Steen er faldet af mit Hjerte siden i Gaar Aftes da vi fik dit kjere Brev med denne glædelige Efterretning. Tuxen og Reinhart var her, Weyse og Bruun kom strax efter, de -t

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Weyse, Christoph Ernst Friedrich; (1812-10-23)
Copenhagen d. 23 8br 1812 . Ich wüsste in der That nicht, was mich abhalten sollte, meinen heutigen Brief an dich, mi tili, in Kapitel abzutheilen. Nicht eben aus besonderer Liebe zum Systematischen, auch nicht aus Eigensinn oder gar ohne alle Ursache wähle ich diese Form, sonder

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Buntzen Gyllembourg-Ehrensvaerd, Thomasine Christine; (1812-10-26)
Kjøbenhavn d. 26de Oct. 1812 . Min egen gode Ludvig ! Jeg takker dig ret af Hjertet for det kjere lille Brev, jeg fik i Aftes. De kjerlige Ting du deri siger mig ere ret en Balsom for din stakkels længselfulde Moder, men saa kjert som det vel er mig at du længes efter mig, saa

BREV TIL: Buntzen Gyllembourg-Ehrensvaerd, Thomasine Christine; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1812-10-27)
Stockholm d. 27de Oktober 1812 . Kjereste Moder ! Mellem de Breve, som ligge i denne Convolut, er et til Bolette, som jeg beder Dig om at levere hende, helst paa hendes Geburtsdaer, eller hvis det ikke kan skee. ifald Brevet skulde komme for seent, dog saa snart det ko

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Gyllembourg (Ehrensvärd), Carl Frederik; (1812-10-27)
Kjøbenhavn d. 27de Octbr. 1812 . Qui change ses dessins decouvre sa foiblesse, siger Ordsproget. Nu vil jog ønske at Du ved at blive længre i Stockholm, ikke gaaet glip af at træffe Paykulis paa Walox Sæbye. Som Du aldeles ikke ladet os vide hvorhen Du vil have Dine Breve adresse

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Buntzen Gyllembourg-Ehrensvaerd, Thomasine Christine; (1812-10-30)
Kjøbenhavn d. 30te Oct. 1812 . — — — Weyse var i Aftes ellers i ondt Humeur. Han havde nyelig seet sin gamle Inclinations Portrait, han havde dernæst læst: Bekenntnisse einer schönen Seele og de to Ting havde stemt ham bedrøvelig. Dine Breve gjorde ham veemodig. Din Ungdom, din L

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Weyse, Christoph Ernst Friedrich; (1812-10-30)
Copenhagen d. 30. Okbr. 1812 . Deinen Brief (!!!) vom 23 h. m. habe ich gestern Abend erhalten, und mit Vergnügen Deiner Mutter und Gyllembourg vorgelesen. In Betracht Deines im exam. art. für den deutschen Styl erhaltnen Charakters kann ich indessen nicht umhin, mich unmasgeblic

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Gyllembourg (Ehrensvärd), Carl Frederik; (1812-11-03)
Kjøbenh. d. 3. Nov. 1812 . ---Jeg begriper nok at Dit nye Boston Spil moerer Dig; men det var jo imod vores Aftale. Det er en ærlig Sag at ikke kunde Spele Kort, og med de Ord at man ikke kan spille, og at man givet sit Løfte at ikke lære spille, er man fri fra alla vidare Indbyd

BREV TIL: Buntzen Gyllembourg-Ehrensvaerd, Thomasine Christine; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1812-11-03)
Stockholm den 3die Novbr. 1812 . Kjereste Moder . Endskjøndt jeg ikke har noget interessant at berette Dig saa vil jeg dog ikke lade Leiligheden gaae forbi, især siden Anne Charlotte har skrevet til Grevinde Taube, at jeg ikke maae lade nogen Postdag gaae ubenyttet bor

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Buntzen Gyllembourg-Ehrensvaerd, Thomasine Christine; (1812-11-05)
Kjøbenhavn d. 5te Nov. 1812 . Medens de andre (Bruun, Weyse og G.) spille Boston, inde i Spisestuen, sidder jeg her og skriver et Par Ord til dig min egen Ludvig ! langt bliver det ikke, thi det er allerede silde. Anthony gaaer og dækker Theebordet. Om Dagen har jeg nu kun lidt

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Weyse, Christoph Ernst Friedrich; (1812-11-06)
Copenhagen d. 6. Novbr. 1812 . Mein lieber Ludewig ! Ich bin heute früher als gewöhnlich aufgestanden (es ist kaum 7 Uhr) um es doch ja nicht zu versäumen, dir recht innig für deinen lieben, herzlichen Brief zu danken, womit Du auf die erfreulichste Weise mich überrasc

BREV TIL: ukendt FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1812-11-09)
Stockholm 9de Novbr. 1812 . Lille Brev! forstaae mit Ord, Far ei vild blandt tusind Veie, See, hvad jeg dig anbetroer, Hvilken Skat din Favn mon eie! Over Bjerg og Dal du maae Til mit kjære Hjem dig svinge, Derpaa til min Moder bringe Disse gyldne Ørenringe, Som du vel ma

BREV TIL: Buntzen Gyllembourg-Ehrensvaerd, Thomasine Christine; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1812-11-06)
Stockholm d. 6te Novb. 1812 . I Gaar, kjære Moder , fik jeg da endelig det Brev, hvori Du besvarer mit Brev fra Strømsberg. Molbech der har været paa Valloxsæby, bragte det hjem til mig, just paa samme Tid, som jeg var hos ham for at tale med ham en Gang inden han reiste. Følge

BREV TIL: Buntzen Gyllembourg-Ehrensvaerd, Thomasine Christine; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1812-11-07)
Stockholm d. 7de Novbr. 1812 . I Gaar, kjæreste Moder , afsendte jeg et Brev, hvori jeg lovede at fortælle lidt om de Ting, jeg har seet saavel paa Reisen, som i Stockholm. Jeg vil ikke opsætte det, men strax begynde derpaa. Paa Reisen saae jeg desværre ikke meget, thi Veiret va

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Paijkull, Gustaf von; (1812-11-09)
Walloxsäby d. 9. Nov. 1812 . Min Kära Bror . Tack min wän för ditt bref. Som det är owist när Svåger Taubes resa til Säbyholm blir af, skrifwer jag dessa rader för att offerera dig att följa med mig och min Hustru hit, i slutet af nästa wecka. Om onsdag Komma wi på ett par dar t

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Buntzen Gyllembourg-Ehrensvaerd, Thomasine Christine; (1812-11-10)
Kjøbenhavn d 10de Novbr. 1812 . Kjereste Ludvig ! Hvor lidt formaaer dog mine Ord at udtrykke mine Følelser! hvor lidt formaaer jeg at takke dig, for den Glæde du i Gaar, paa min Fødselsdag, har gjort mig! — Med taknemmelige Taare i Øjnene takker jeg dig min bedste Dreng! Kjerko

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Weyse, Christoph Ernst Friedrich; (1812-11-15)
Copenhagen d. 15. Novbr. 1812 . Mein lieber Ludewig ! Gar grimmig ist der wilde Bär, Wenn er von Honigbaum kommt her. Gestern war der Bär Violinisten I. Beer gav den 14de Novbr. 1812 en Koncert paa det kongelige Theater. indessen ungemein zahm und liebens-

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Weyse, Christoph Ernst Friedrich; (1812-11-13)
Copenhagen d. 13. Novbr. 1812 . Mein lieber Ludewig ! — — — Aber so bin ich nun einmal: was ich habe, muss ich mit meinen Freunden theilen, sollte es auch nur ein griechisches Lexikon seyn. Ich wünschte von meinem musikalischen Talente auf Jemanden die Hälfte abgeben z

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Buntzen Gyllembourg-Ehrensvaerd, Thomasine Christine; (1812-11-17)
Kjøbenhavn den 17de November 1812 . — — — Ak Ludvig ! jeg kommer altid tilbage til det samme Omkvæd, men det er ogsaa Omkvædet af alle mine Tanker: Al denne Glæde Ludvig, kan du tilintetgjøre. Dersom du ikke kommer igjen til den Tid, bliver her ingen Jul i Huset. Ak jeg kan sige

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Buntzen Gyllembourg-Ehrensvaerd, Thomasine Christine; (1812-11-19)
Kjøbenhavn den 19de November 1812 . Kjære Ludvig ! Da jeg gav mit Samtykke til din svenske Reise, vidste jeg vel at din Fraværelse vilde opfylde mit stakkels Sind med Længsel og Bedrøvelse, jeg gjorde villig dette Offer for din Glæde; men jeg var langt fra at drømme om at denne

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Weyse, Christoph Ernst Friedrich; (1812-11-20)
Copenhagen 20. November 1812 . Ich befinde mich heute in einer nichts weniger als heitern Stimmung, und es würde mir schwerlich einfallen, Dir zu schreiben, wenn ich es nicht für meine Pflicht hielte, nach besten Kräften Dich zu warnen, dass Du doch ja nicht etwa Dich von dem Teu

BREV TIL: Buntzen Gyllembourg-Ehrensvaerd, Thomasine Christine; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1812-11-20)
Stockholm d. 20de Novbr. 1812 . Kjære Moder ! I Gaar fik jeg Dit Brev, hvori Du fortæller mig om Din Fødselsdag. For Dine mange Taksigelser og Artigheder takker jeg Dig; paa Dine tilføiede Formaninger svarer jeg blot, at jeg i Morgen tidlig reiser til Valloxsæby i Sels

BREV TIL: Gyllembourg , Thomasine Christine; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1812-11-23)
Valoxsæby d. 23de Novbr. 1812 . Endelig, kjære Moder er jeg kommen hertil. I Forgaars Morges reiste jeg med Paykull fra Stockholm, og om Eftermiddagen vare vi her. Allerede i Stockholm have vi i lang Tid havt Snee og Iis, men her seer det endnu vinterligere ud, og er meget kol

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Buntzen Gyllembourg-Ehrensvaerd, Thomasine Christine; (1812-11-24)
Kjøbenhavn d 24de Nov. 1812 . Da dette er det sidste Brev, du denne Gang kan faae fra os, saa skriver jeg dig til kjere Ludvig ! for dog at ende med et roeligt og godt Ord. — Jeg tiltroer dig vist saamegen Retfærdighed, at jeg ikke behøver at sige noget om, at du endnu ikke har

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Buntzen Gyllembourg-Ehrensvaerd, Thomasine Christine; (1812-11-27)
Kjøbenhavn d. 27de Nov. 1812 . Kjereste Ludvig ! Jeg troede vi kunde ikke mere skrive til dig, men da G. siger mig at vi endnu kan skrive i Dag, saa griber jeg med Fornøjelse denne Leilighed til at tale et Par Ord med dig. — Jeg takker dig for Dit Brev af d. 20de Nov., hvorvel

BREV TIL: Gyllembourg , Thomasine Christine; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1812-11-30)
Upsala d. 30te Novbr. 1812 . Gode Moder ! Jeg har nu atter læst dine to sidste Breve (af 12te og 16de Novbr.), og finder efter Gjennemlæsningen doppelt Lyst til at underholde mig med Dig, især da jeg i Aften befinder mig ganske allene med mine Tanker, og som en Følge d

BREV TIL: Buntzen Gyllembourg-Ehrensvaerd, Thomasine Christine; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1812-12-08)
Stockholm den 8de Dcbr. 1812 . I Dag, kjære Moder , lader jeg Dig blot vide, at jeg endnu ikke er kommen herfra, men har opsat min Reise een Dag for at komme til at reise i General Helwigs Selskab, som reiser directe til Kbhvn., og derfra til Heidelberg. I Morgen tidlig reise v

Tekst efter brevene