Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Ludvig Heiberg FRA: Carl Frederik Gyllembourg (Ehrensvärd) (1812-10-27)

Kjøbenhavnd. 27de Octbr. 1812.

Qui change ses dessins decouvre sa foiblesse, siger Ordsproget. Nu vil jog ønske at Du ved at blive længre i Stockholm, ikke gaaet glip af at træffe Paykulis paa Walox Sæbye. Som Du aldeles ikke ladet os vide hvorhen Du vil have Dine Breve adresserede, sender jeg dette paa Stockholm. — Jeg suponerer at Du vel med Sundbeck aftalet hvorledes med dem skal forholdes. Du har vel været hos Grev Baudissin 1) , oag-tedt Du ej nævner derom. Men Dit sidste var saa lidt Indholdsrigt, at vi herudi som i alt andet ikke med Tankerne kunne have den Fornøjelse at følgde Dig. — Var god lad mig-vide om Grev Claes Levenhaupt til Claestorp og Grev Gustav Bonde ere i Stockholm, saa skal jeg sende Dig Breve til Dem, tillige om Grev Bonde er Öfverste Kammerjunker eller Kammerherre. Fred. Gyllenb. torde kunne oplyse Digsaa vel om det ene som det andet. — — —