Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Ludvig Heiberg FRA: Carl Frederik Gyllembourg (Ehrensvärd) (1812-11-03)

Kjøbenh.d. 3. Nov. 1812.

---Jeg begriper nok at Dit nye Boston Spil moerer Dig; men det var jo imod vores Aftale. Det er en ærlig Sag at ikke kunde Spele Kort, og med de Ord at man ikke kan spille, og at man givet sit Løfte at ikke lære spille, er man fri fra alla vidare Indbydelser. Vanskeligere bliver altid at undgaae at spille naar man ikke vil! spille, siden man har sett at Du spillet paa et Sted. Og Du veed selv bedst at til Spilebordet bliver Din Gassa aldeles utilstrækkelig. Verldens Gang er saadan at man maae ibland nægte sig En eller Anden Fornøjelse for at undgaae større Ubehagligheder. Jeg stolede paa Dit Løvte at ikke tage Kort i Haand; jeg tog det af Dig, eftersom jeg nock foresaae at Fristelsen skulde komme. Nu veed jeg ikke hvorledes Du bedre kan hjelpe det alleredan gjorde, end at naar man byder Dig Kort paa fremmede Sted, Du siger at Du er Nybegynnere og blott lært for at være 4de Mand i Strockircks Familliecercle, at Du altsaa kuns speler Lavt (angiver da hvor højt du hos Strockircks plejer spille, som jeg förmoder lærer være særdeles lavt) og at Du i det mindste ikke afviger fra denne Regel. — — — Hils alle mine gamle Bekjendte som Du finder interessere sig at faae mine Hilsener. Jeg omfavner Dig rett hjerteligen. Din Dig evigt

Hengivne Ven
Carl Fredrik.

Faaer Du dette paa Valox Sæbye, saa kan jeg ikke slutte dette Brev uden at be Dig sige mange vakre Ting til Fru Paykull og Anne Charlotte samt Gustave; til Anne Charlotte dog lidet Extra. Hils Paykull selv ogsaa Broderligen.