Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Ludvig Heiberg FRA: Gustaf von Paijkull (1812-11-09)

Walloxsäbyd. 9. Nov. 1812.

Min Kära Bror. Tack min wän för ditt bref. Som det är owist när Svåger Taubes resa til Säbyholm blir af, skrifwer jag dessa rader för att offerera dig att följa med mig och min Hustru hit, i slutet af nästa wecka. Om onsdag Komma wi på ett par dar till Stockholm, och återresa hit lördagen. Om vi få rum på Franska wärdshuset på regeringsgatan så bo wi der, men i alla fall Kommer jag torsdags förmiddagen opp till Taubes, så wi da få talas wid. De sista dagarna af November flytta wi till Upsala. Alla de mina hälsa dig mycket. Hälsa Taubes.

Adieu min wän
G. Paykull.

Monsieur Hejberg, Stockholm.