Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Ludvig Heiberg FRA: Thomasine Christine Buntzen Gyllembourg-Ehrensvaerd (1812-11-24)

Kjøbenhavnd 24de Nov. 1812.

Da dette er det sidste Brev, du denne Gang kan faae fra os, saa skriver jeg dig til kjere Ludvig! for dog at ende med et roeligt og godt Ord. — Jeg tiltroer dig vist saamegen Retfærdighed, at jeg ikke behøver at sige noget om, at du endnu ikke har svaret mig eet Ord paa mit Brev af d. 3die. Du selv kan sige dig alt hvad jeg i den Henseende kunde have at sige.

G. siger mig at du bestemt kommer til Jul, men neppe til din Geburtsdag. Det faaer saa være! Jeg vil gjerne tinde mig deri! — Kun to Ting fordrer jeg af Dig og om min Bøn har mindste Værdie for dig, saa haaber jeg at du ikke nægter mig dem. For det første at du anvender den Tid du har tilbage til at see hvad interessant der kan være for en Fremmed, og som endnu for Tidens Skyld kan sees, og for det andet, at du er her tilbage i det seeneste, inden d. 20de December, som er Søndagen inden Jul. Bliver du længere borte, er G. og jeg nødte til at opgive en Juleklap, som vi ikke paa nogen Maade kan gjøre uden din Hjelp, og det vilde gjøre os ret ondt, da ikke blot vores Fornøielse beroer derpaa.

Lev vel kjere Ludvig! vær lykkelig og fornøjet! Alle gode Aander ledsage dig hjem til dit Hjem og til din Moder.