Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1860-12-28)

Fra Fru Heiberg til A. F. Krieger.
d. 28. December 1860.

Jeg sender Dem herved mit nyeste Værk.2 Jeg kunde ikke modstaae! Paa Søndag Middag seer jeg Dem jo? Giv mig det da tilbage, thi der skal endnu lidt føies til.

Deres hengivne
Johanne Luise Heiberg.