Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1861-02-04)

(4. Februar 1861).

Jeg har indrettet det Hele til Dagbladet. Om det skal tilintetgjøres, beror paa Dem.6