Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1861-03-03)

Søndag, d. 3. Marts 1861.

Her sender jeg Dem et heelt Menagerie af rene og urene Dyr med Tak tilbage. Det glæder mig, og Huuset er uskyldigt i Alt, hvad den tykke Bog indeholder; man kan ogsaa gjøre en Skjelm Uret.2

„Hjemme og Ude“ har i høi Grad forbauset mig.3 Nu er jeg bange for, at selv jeg snart faar Lyst til at forsvare Hall

Digtene ere honnette og hæve sig undertiden op over Honnettiteten.4

s. 6 Jeg ventede Dem igaar i Haab om at faae Leilighed til at bede om Forladelse for mit letsindige Citat. Bare De ikke en skjøn Dag opdager min Forfængelighed med samme Sikkerhed, som De ved denne Leilighed har opdaget Letsindigheden. Det kommer alt sammen af for megen Ungdom; med Aarene, haaber jeg, vil Letsindigheden aftage i samme Grad som Besindigheden vil indfinde sig. De skal see, jeg bliver tilsidst paalidelig.

Vil De spise med mig i Morgen? Denne Indbydelse er hverken bygget paa Forfængelighed eller Letsindighed.