Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1861-03-16)

d. 16. Marts 1861.

Der er intet saa uroligt i Verden som at have med skrivende Damer at gjøre. Saaledes har nu Frøken Beyer skrevet mig til, og det saa seent, at hun ikke er til at standse i Farten, at hun vil komme til mig Mandag fra 4 til 7 for at aftale det Nærmere om hendes sidste Stykke, ved hvis Tilblivelse jeg er Scribe til en Forandring.1 Da hun er syg, saa nænner mit ellers bekjendte haarde Hjerte ikke at bedrøve hende ved en forgjæves Gang til Byen. Lige saa vist som jeg troer, at Deres bløde Hjerte er enig med mig heri, lige saa vist haaber jeg, at De vil bytte Middag med Aften til at besøge

Deres eensomme
hengivne
Johanne Luise Heiberg.