Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1861-03-28)

d. 28. Marts 1861.

Tak for Deres Ven! Jeg finder ham behagelig, meget behagelig.2 Naar jeg lærer et nyt Menneske at kjende, da gaaer det mig med ham som med en god ny Bog: Indholdet opfylder mig og giver min Tanke Stof til at digte videre, og jeg grubler paa, om dette Indhold ogsaa er ret forstaaet og opfattet af mig. Maaskee det ligger i, at jeg ikke saa ofte lærer nye Bøger og nye Mennesker at kjende. I min grønne Ungdom lo man ofte af mig, fordi jeg, naar jeg ret fandt Behag i noget, sagde: „Det er fiint!” Dette kom jeg til at huske paa ved at tænke paa Deres Ven, og jeg fik atter Lyst til at sige: det er flint!

s. 7 Jeg er forresten urolig over vort sidste Værk, der endnu ikke har seet Dagens Lys, eller rettere sagt, som Dagens Lys endnu ikke har seet.1 Mine Skrupler kunde jeg nok have Lyst til at meddele Dem. Maaskee Andræ kunde af-staae Dem i Aften, ifald Landets Vel ikke kræver at De bliver, thi Gud bevare mig fra at staae det iveien.