Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1861-03-30)

d. 30. Marts 1861.

Tak min kjære Ven for Deres Opmærksomhed! Gid Deres Tilsagn maa gaae i Opfyldelse! Jeg trænger til Alfernes Bistand og har ofte sørget over, at det saae ud, som om de reent havde vendt mig Byggen. De hjelper mig paa saa mange Maader til at gribe Haabet, gid jeg da maa kunne gribe det!

Vil De i Morgen Middag Kl. 5 give mig Ledighed til mundtligt at takke Dem? Dog De maa ikke paadrage mig Andres Vrede, ifald De har givet et ældre Løfte, enten til Deres Egne eller til Andre.

Deres taknemmelige
Johanne Luise Heiberg.

1 Februar—Marts 1861 besluttede Fru Heiberg, saaledes som hun udførlig fortæller i sine Livserindringer (IV, 231 f. (II, 304 f.)), at tage tre moderløse Smaapiger fra Dansk Vestindien til sig, og den 18. Maj modtog hun dem i sit Hjem. Sarah Henriette (f. 28/10 1853) hed den ældste, Lelia Adela (f. 3/4 1855) den mellemste, Anna Luise (f. 26/3 1857) den yngste. De omtales for første Gang i det efterfølgende Brev; derefter bliver de idelig Genstand for Omtale, men de fleste af disse Udtalelser er udeladte.