Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1861-03-09/1861-04-06)

Løverdags Aften d. (9. Marts) 1861 d. 6. April.1.

De er en Hustyran, det vil jeg lade Dem vide! Ja her har De en heel Bunke, gid De maa kunne finde Rede i den! Jeg har mange Gange i Dag tænkt paa den Stundesløses Replik: „Skriver I Karle!” Men at gjøre mig til saadan en Karl, det er dog virkelig syndigt. Jeg syntes det var bedst, at De fik dette Værk,2 saa snart som muligt; derfor sender jeg Dem det, men det fritager Dem ikke for at spise med mig i Morgen. Tak for sidst! De har rørt mit Hjerte ved Deres Deeltagelse for mine smaa Søskende.3 Ja vist er det modigt af mig, maaskee altfor modigt, men jeg haaber, at Gud vil lønne min Tillid til hans Bistand. Altsaa i Morgen Kl. 5 sees vi, og De kan da gjøre Deres Indvendinger. Jeg har en Anelse om, at de samme Tanker og Vendinger findes flere Gange i, hvad De tidligere har modtaget, dog det opdager De vel, og jeg vil derfor slaae mig til Ro.

Deres mange Spørgsmaal skal jeg besvare i Morgen.