Danmarks Breve

BREV TIL: Johanne Luise Heiberg FRA: Andreas Frederik Krieger (1861-04-08)

Fra A. F. Krieger til Fru Heiberg.

Mollerup bekræftede idag, at Godsbestyrelsen betragtes som en Sag for sig, og at der var nogen Stemning for at lade Forvalteren raade. Han tilføiede, at det er Familie-directeurerne, der afgjøre, hvem Godsbestyrelsen skal overdrages. Her kunde Treschow dog virkeligt øve en fornuftig Indflydelse, hvis Fru Suhr alene ikke formaaer det; men uden Opfordring skeer det jo ikke.4

Jeg haaber, at De i Aften hører Figaro. Hvad om De engang — for at hjælpe paa min Anonymitet — skrev om Susanne eller Don Juan?

Jeg gik hjem igaar halvt undseelig over Deres Gave; denne Glæde vil jeg beholde heelt for mig selv. Tak, fordi De undte mig den!

d. 8. Apr. 1861.
Deres hengivne
Fr. Krieger.

Fru Etatsraadinde Heiberg.