Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1861-04-13)

Fra Fru Heiberg til A. F. Krieger.
d. 13. April 1861.

Hvad mener De med: Stakkels Clara Raphael? Jeg er ret blevet urolig over disse Ord. Forbyde Himlen, at hun har gjort, hvad jeg vel troede hende istand til. Jeg har ret med Utaalmodighed ventet Dem i Eftermiddag for at faae Oplysning om disse Ord.1

Da jeg kom hjem i Aftes og læste min Berling, blev Følgen af denne Læsning hvad hermed sendes Dem. Gjør med det, hvad De vil.2

Jeg har i Dag ret befundet mig ilde, saa mat, saa mat; jeg kjæmper med mig selv om at frasige mig at spille i Morgen Aften. Hvis jeg ikke spiller i Morgen, da venter jeg Dem om Eftermiddagen eller Aften. Naar man er syg, som jeg har været i Dag, og dertil mismodig, da føler man Eensomheden ret saa tungt. Tak for Bøgerne og Tak for al det Venskab, De viser

Deres hengivne
Johanne Luise Heiberg.