Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1861-04-uu)

Fra Fru Heiberg til A. F. Krieger.
Søndag Aften Kl. 12. (April 1861.)

Det kan da virkelig intet billigt Menneske forlange, at jeg efter at have spillet i Maria Stuart, skal sætte mig hen for at finde Mening i, hvad der ingen Mening er i.

General Jansen skal De ikke bryde Dem om, at De ikke kjender; jeg kjender ham heller ikke. Det er en gammel Gadevise, som alle Skomager-Drenge gik og sang paa Gaden, saameget veed jeg. Det skal være h a n.1 Det næste NB vil jeg ikke indlade mig paa i Aften, thi jeg er nu saa søvnig, at alle Bogstaver løber i et for Øinene. Vil De spise med mig Kl. 4 eller 5 i Morgen, ligesom det bedst passer Dem, saa kan vi jo see, om vi kan finde Bede i alt dette. Kan De nu heller ikke læse dette Brev, saa kan det jo følge med, og jeg skal da give Dem al den Oplysning, som jeg Stakkel formaaer.

Deres
J. L. H.