Danmarks Breve

BREV TIL: Johanne Luise Heiberg FRA: Andreas Frederik Krieger (1861-04-24)

Fra A. F. Krieger til Fru Heiberg.

For trende Dage siden saae eet af Deres Værker Dagens Lys; idag kan jeg atter sende Dem et andet, eller rettere trende nye.2 De see virkeligt — dog jeg vil ikke foregribe Deres Dom, jeg glæder mig til at høre den i Morgen Formiddag. Tak for igaar, blandt andet og, fordi De viste mig Ungdomsbilledet; De vil maaskee smile ad mig, men det vinder bestemt, hver Gang man seer paa det (NB med lidt Phantasie).

Jeg kan hilse fra Madvig; han er [saa] fordybet i „Livius”, at jeg ikke engang med Viola og Kong Salomon kunde lokke ham til at følge mig i Aften.3 Den Stakkel!

d. 24. April 1861.
Deres hengivne
Fr. Krieger.

Fru Etatsraadinde Heiberg.