Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1861-04-26)

Fra Fru Heiberg til A. F. Krieger.
Fredag Aften d. 26. April 1861.

Tak for Gaven d. 26. April!

Naar jeg paa Søndag har slidt paa Prøven fra 12 til 3 paa Ninon — et Værk af Deres Tyranie — saa finder jeg, at det ikke er mere end Deres Pligt ikke at lade mig spise ene til Middag Kl. 5.3 Er det ikke sandt? I Morgen maa jeg forberede mig til Prøven, og jeg har nok Lyst til at høre Glucks Opera i Morgen Aften; at den vil gjøre stormende Lykke, tvivler jeg ikke paa, efterat W. Gade har været saa god at orientere Folk i, at de ikke kan være andet bekjendt end at finde Behag i samme.4 Tak fordi De bragte mig hans Anmeldelse; det er jo al Ære værd, at en Componist, et Folkefærd, hvorom man er enig, at de sædvanlig ere nogle F., kan skrive samme.

Tak i det Hele taget fordi De hjelper mig til fremdeles, som jeg tidligere har været vant til, at følge lidt med i, hvad der gaaer for sig i den literære Verden; uden Dem vilde jeg virkelig for Øieblikket være udelukket fra alt Samqvem med denne og i endnu høiere Grad, end jeg ofte føler, blive dummere og dummere Dag for Dag, idet jeg kun var henviist til at fordybe mig i mig selv, hvortil jeg desværre kun er altfor tilbøielig. Vor Herre har nu sendt mig Dem, for at dette ikke skulde skee. Bær derfor Deres nye Embede fremdeles med Taalmodighed og vær vis paa, at om endskjøndt Læberne ofte ere tause, derfor ikke Taknemmeligheden er ringere.