Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1861-05-11)

d. 11. Mai 1861.

Jeg har næppe Mod til at berøve Deres Moder og Søster, atter i Morgen Deres Selskab. Vil De spise med mig Kl. 5? Eller vil De hellere komme til Aften? Gjør hvad De kan og helst vil.

Har De seet, at Berling har saaret Verecundus bagfra i sin Anmeldelse af Ninon?2 Den Verecundus sidder ham paa tvers i Halsen. „Jeg kan ikke udtrykke Moderfølelsen, men til Gjengjæld kan Fru Nielsen ikke spille Ninon.” Saa er Stykket Ninon dog bedst tjent med mig, som det lader, saameget mere, som Frue Nielsen er død, og jeg paa en ærgerlig Maade lever.

Det er moersomt at see disse maskeerte Bemærkninger; de opmuntrede mig i Aftes i min Eensomhed og fik mig til at lee. Jeg har virkelig en stor Fortjeneste af at holde Frue Nielsens Minde vedlige, ellers er jeg bange for, at den Stakkel laa glemt i sin Grav.