Danmarks Breve

BREV TIL: Johanne Luise Heiberg FRA: Andreas Frederik Krieger (1861-05-14)

Fra A. F. Krieger til Fru Heiberg.

Idag troede jeg virkelig, De skulde have sluppet for at see min Haand, men De har jo lovet at „hjælpe“, og det er farligt, veed De nok, at love.

Saa derfor faaer De idag den første Halvdeel, den anden kommer vistnok snart efter. Maaskee er det ubilligt at plage Dem med den juridiske Udvikling i Centrum; men Begyndelsen (og Slutningen) * underligger fuldstændigt Deres Dom; mundtlig vil jeg i ethvert Tilfælde kunne forelægge den „skarpe Logiker” Gangen i Udviklingen.

s. 13 Vi havde da Møde igaar; det glæder mig, at der aldeles ingen Indsigelse kom mod Mythologiens Optagelse.1 I al Uskyldighed har jeg Lyst at vise Dem den medfølgende lille Seddel; kan De see, hvorledes den bidrog til at støtte min Autoritet?

d. 14. Mai 1861.
Deres hengivne
Fr. Krieger.

Fru Etatsraadinde Heiberg.