Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1861-05-17)

Fra Fru Heiberg til A. F. Krieger.
Fredag d. 17. Mai 1861.

Det vilde glæde mig, om De engang paa Søndag Eftermiddag vilde komme for at tage mine tre smaa Søskende — Sarah, Lelia og Anna Luise — i Øiesyn. Jeg selv seer dem for første Gang i Morgen. Kl. 3 drager de ind i dette deres nye Hjem. Mit Hjerte bankede, da jeg igaar fik Efterretning om Skibets Ankomst. Gid jeg om et Aar maa kunne sige med den italienske Sanger: „Velsignet være Timen, Dagen, Aaret!”

Til intet Menneske har jeg endnu sagt, at de ere ankomne; jeg vil i nogle Dage beholde dem for mig selv. Frøken Harboe har seet dem igaar.2 Egentlig smukke skal de ikke være, men have et godt Udtryk og et net Væsen. De skal see lidt forknytte og triste ud, dog det er jo intet Under, ogsaa de smaa Stakler have jo alt prøvet Smerterne ved Adskillelsen fra dem, man har kjær. I Morgen Kl. 3 begynder altsaa et nyt Afsnit i mit Liv! Min Moder sagde engang til mig, da jeg var bedrøvet: „Du skal ikke være bedrøvet, Gud har jo altid været med dig, hvorfor skulde han da nu forlade dig.” Disse simple Ord trøstede mig virkelig, og til dem vil jeg holde mig.