Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1861-06-04)

Aften d. 4. Juni 1861.

For den Kapital, som tilhører Dem, og som i længere Tid har ligget hos mig og ventet paa en Bestemmelse, har jeg nu kjøbt et Kjøre-Tæppe, en Gjenstand, som ingen Gentleman — som vel Ingen vil nægte, at Sir Frederik Krieger er — kan undvære.

Paa Deres Reiser til og fra Taarbæk, til og fra Bonderup, har jeg tænkt, at det kunde komme til Nytte. Paa Løverdag Eftermiddag mellem 5 og 6 kunde jeg maaskee forestille mine Smaa for Deres Moder? Paa Fredag Middag tager De vel tiltakke hos mig i Børne-Selskab; saa kan De lade mig vide, om De troer, at Dagen og Tiden ikke vil være til Hinder for andre Planer i Deres Familie.

Mon De alt i Aften læser i det største af mine Værker?1 Det er en ængstelig Tanke.