Danmarks Breve

BREV TIL: Johanne Luise Heiberg FRA: Andreas Frederik Krieger (1861-06-05)

Fra A. F. Krieger til Fru Heiberg.
d. 5. Juni. (1861.)

Det er Morgen; Timerne ere forsvundne; jeg veed ikke, hvorledes. Jeg kan ikke gaae i Seng uden at sige et Ord til Dem, men hvilket? Lad det være dette: De er et velsignet, sanddru Menneske! Behøver jeg at sige Dem, at hvad der har rørt mig mest, er d. 3. Novbr. 1830?2

Deres taknemmelige
Fr. Krieger.