Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1861-08-13)

Tirsdag Aften. (13. Aug. 1861.)

Jeg maa have Lov skriftligt at sige Dem endnu et Farvel, da det ikke skeer mundtligt. Jeg vil bede alle gode Engle om at ledsage Dem paa Deres Veie og bringe Dem rask og glad tilbage, naar jeg næste Gang trykker Deres Haand til Goddag! Pas paa Dem selv og betænk, at en Fattig, som jeg, har intet at miste.