Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1861-08-14)

Bonderup, d. 14. August 1861.1 Aften.

…. Nu da jeg skriver dette, haaber jeg, at De har Foden paa fast Grund. I Morgen strider De maaskee med andre oprørske Elementer, i Slesvigernes Bryst, og de kan være slemme nok. Tak for den nye Ledighed, De giver mig at læse om min Goethe. Om ham gjælder, hvad han siger om Humboldt: „Han er som en Brønd med mange Rør; man behøver kun at holde Karret under og rigt og uudtømmeligt strømmer det forfriskende Væld os imø-de.” Men hvad er det, De siger? Er De min Lærling i For-staaelsen af Goethe? Gud hjelpe mig for at være Lærer for nogen, jeg er selv en slet Lærling. Jeg har i Aften læst lidt i Bogen, og Begyndelsen er jo smuk og interessant skrevet. Hvor mange Bøger er der dog ikke skrevet om denne Goethe! Man maa forbauses. Han er ligesom en Kilde, der rinder ustandselig, og saa ofte man fylder sit Bæger, forfriskes man af den ædle Drik. …