Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1861-08-23)

Fredag Morgen. [23. August.]

I Aftes, da jeg ikke kunde falde i Søvn, faldt det mig ind, om det maaskee kunde more Dem at see de tre Smaa. Lad dem bringe Dem min Hilsen. Ogsaa grublede jeg over Forskjellen mellem det tydske „Tro, Kjærlighed, Haab” og det danske „Tro, Haab, Kjærlighed”. Forskjellen er vel, at det tydske er meest henvendt paa den himmelske Kjærlighed, det danske paa den jordiske. Derfor kommer Haa-bet tilsidst i det tydske, medens det staaer i Midten af det danske. Er De fornøiet med denne Forklaring? …