Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1861-11-14)

14. November 1861.

… I Onsdags Morges læste jeg, at Rosenkilde var tabt hernede. Ak, det er trist!1 Næsten alene! Snart ganske ene staaer jeg der, hvor jeg maaskee ikke mere burde staae.

Martensen var ikke skinsyg igaar, thi han var selv tilstede. Treschow var der ogsaa. Han var spansk, og han og jeg kom i en livlig Dispyt om Kunst og ikke Kunst.

I Aften paatager jeg mig det Arbeide at see Hagbarth og Signe, saa er det gjort.2 Jeg er i Dag kommet sildig hjem fra en Prøve og skriver Dem i en Fart disse Par Ord til, for at de kan komme i en Kasse inden 4. Det er jo foruroligende hvad De skriver om Monrad; jeg længes efter at tale med Dem om dette og andet mere. …