Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1861-11-26)

d. 26. November 1861.

God Aften! Nu har jeg været i Selskab og opført mig, som mig synes, meget pænt. Jeg har overvunden min Natur og endogsaa talt livligt med — Finansministeren, der var min Sidemand ved Bordet.3 Og efter Bordet klynget mig fast til alle Madammerne, tilfredsstillet Videbegjer-ligheden i det Yderste om Huset ved Havet, om de tre Børn, etc -- etc --. De troer ikke hvor exemplarisk jeg har opført mig, men det er slet ikke morsomt at opføre sig exemplarisk, og dog kommer man jo i slige Selskaber for at more sig, men det er en behagelig Tanke, naar man er kommet hjem, at man har kjedet sig paa en saadan Maade, at man kan kjøre hjem med en god Samvittighed. …

Inden jeg nu gaaer til Ro, skal jeg læse paa min Rolle s. 62 til i Morgen. Mon De kommer i Theatret? Giid nu den stakkels Hertz maa have lidt Glæde af sit nye Arbeide og Publicum have velvillige Øren og Øine. God Nat! Om lidt sover jeg i min Seng og dette Brev i Postkassen til i Morgen.