Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1861-12-05)

Torsdag Aften, d. 5. Decbr. 1861.

Ved min Hjemkomst forefandt jeg medfølgende Brev fra Collin. Er noget heri nyt for Dem? I Morgen Aften kan jeg jo faae dette Spørgsmaal besvaret, thi De erindrer vel det Løfte, De gav mig, at være 4. Mand ved Vedels og Hustrus Indtrædelse her i Huuset?

Tak for Offeret, De bragte mig i Aften, at være hvor De var, i Stedet for paa Østerbro.4 Bare De ikke ved Deres Hjemkomst har sagt, som Heiberg engang sagde om en vis Frue: „Sikken en lumsk Kone!”

Saa jeg var „skammelig underholdende” i Tirsdags Aftes? Det er jo behagelige Skjænd, giid disse Skjænd, med Bette, maa kunne gjentages paa Løverdag om Fredag Aftenen.