Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1861-12-09)

d. 9. Decbr. 1861.

Det er mig meget kjært, at De antager mig for uretfærdig i den omtalte Sag. Den er opstaaet af Frygt og ikke af Ondskab. De pleier at see godt, og jeg vil indtil videre see med Deres Øine. …

Manuskriptet, som De er saa god at kalde det, er virkelig ikke saaledes, at det tør vise sig, end ikke for Deres medlidende Øine. …