Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1861-12-18)

Onsdag Aften, Kl. 12. (18. Decbr. 1861.)

… Andræ har været hos mig i Aften, og hans velgjø-rende Samtale har virket godt paa mit Gemyt. Vi talte en Deel om Dem, en Omtale, De ikke vilde have havt noget imod, om De havde hørt den. Jeg maatte lee — indvendig — da Andræ yttrede: „Der er en Side hos Kr., som De ikke kjender, nemlig hans Hurtighed i skriftligt at meddele hans Venner, hvad han troer der kan interessere dem og være dem behagelig.” Jeg svarte ikke paa denne formentlige Tro hos ham, men tænkte: „Jo, jeg kjender ogsaa denne Egenskab saa vel som Du.”

Tak for Meddelelserne fra Norge! Tak for, at Deres Tanker i Fraværelsen følger Deres

hengivne
Veninde.