Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1862-01-13)

d. 13. Januar 1862. Aften.

… Hostrups Forsvar for Hauch har jeg nu læst.1 Jeg finder det tyndt og mat. Det er dog en underlig lille Mand, den Hostrup. Det lader jo virkelig til, efter hans Bemærkninger om Hauchs Personlighed at dømme, at han, uagtet han i flere Aar daglig har omgaaedes med Hauch, er gift med hans Datter, er inde i hans Familie-Liv, har seet ham, det antager jeg for uundgaaeligt, snart saa, og snart saa, dog ikke har noget Billede af denne forunderlige vaklende Natur, der formaaer at illudere sig selv saa godt som i alle Betninger. Det er en betænkelig Sag for en Præst og Sjælesørger, uden at tale om Digteren, at være saa starblind i logisk Henseende. Dog, en blind Høne kan ogsaa finde et Korn, og denne lille Mand har jo virkelig fundet mange. …

Deres hengivne
J. L. H.