Danmarks Breve

BREV TIL: Johanne Luise Heiberg FRA: Andreas Frederik Krieger (1862-02-06)

d. 8. Januar 1862. (d. 6. Febr.)1

… De har vel hørt om den Drøm, Kongen har havt paa Fredensborg? Christian den fjerde har viist sig for ham og sagt til ham: „Staae op din Pjalt og gjør noget for dit Folk.” Man seer heraf, at Christian den fjerde kjender sin Slægt og er inde i vore Forhold. …