Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1862-02-09)

d. 9. Februar 1862.

… Af Beding seer jeg, at De er valgt i Forening med I. A. Hansen og Mourier til at prøve Lovudkastet om Indfødsret for Udlændinge.2 Jeg synes det er ængsteligt at vide Dem i Selskab med I. A. Hansen.

Forslaget er jo gaaet seirrig igjennem! …