Danmarks Breve

BREV TIL: Johanne Luise Heiberg FRA: Andreas Frederik Krieger (1862-02-20)

Fra A. F. Krieger til Fru Heiberg.

Da jeg jo endnu ikke er ganske vis paa, at jeg faaer den Glæde at see Dem i Aften — skjøndt jeg jo trygt haaber derpaa —, eet eneste Ord: Mit Spørgsmaal var ikke et Forundringens Spørgsmaal, men Interessens. Det glæder mig, at De kunde dandse, og det glæder mig dobbelt, at det blev paaskjønnet. De trænger ikke til Nogens Forsvar, men mit Forsvar skal virkelig ikke udeblive, hvis Nogen giver Anledning dertil. Tak for Deres Brev.

20. Febr. 1862.
Deres hengivne
Fr. Krieger.